Polityka prywatności
Odpowiedzialny
Paulina Burzyńska
Adres e-mail:
info@fiburzynska.de

Przegląd operacji przetwarzania
Poniższy przegląd podsumowuje rodzaje przetwarzanych danych i cele ich przetwarzania oraz odnosi się do osób, których dane dotyczą.

Rodzaje przetwarzanych danych
Dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów).
Dane dotyczące treści (np. wpisy w formularzach online).
Dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP).
Dane o użytkowaniu (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas dostępu).

Kategorie osób, których dane dotyczą
Partnerzy komunikacyjni.
Użytkownicy (np. odwiedzający stronę internetową, korzystający z usług online).

Cele przetwarzania danych
Świadczenie naszych usług online i obsługa użytkownika.
Prośby o kontakt i komunikacja.

Stosowne podstawy prawne
Poniżej przedstawiamy przegląd podstaw prawnych DSGVO, na podstawie których przetwarzamy dane osobowe
Zgoda (Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a DSGVO) - Osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych w określonym celu lub celach.
Realizacja umowy i zapytania przedumowne (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b DSGVO) - Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do wykonania środków przedumownych podjętych na wniosek osoby, której dane dotyczą.
Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej, chyba że nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.
Krajowe przepisy o ochronie danych w Niemczech: Oprócz przepisów o ochronie danych zawartych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, w Niemczech obowiązują krajowe przepisy o ochronie danych. Należy do nich w szczególności ustawa o ochronie przed niewłaściwym wykorzystaniem danych osobowych w procesie przetwarzania danych (federalna ustawa o ochronie danych - BDSG).

Środki bezpieczeństwa
W celu ochrony Państwa danych przekazywanych za pośrednictwem naszej oferty online, stosujemy szyfrowanie SSL. Takie szyfrowane połączenia można rozpoznać po prefiksie https:// w linii adresowej przeglądarki. Fizyczny i elektroniczny dostęp do danych osobowych jest kontrolowany poprzez wybór i stosowanie odpowiedniego sprzętu i oprogramowania.

Zapewnienie oferty internetowej i hostingu
W celu bezpiecznego i efektywnego udostępnienia naszej oferty online korzystamy z usług dostawcy usług hostingowych, z którego serwerów (lub serwerów przez niego zarządzanych) można uzyskać dostęp do oferty online. W tym celu możemy korzystać z usług infrastrukturalnych i platformowych, mocy obliczeniowej, przestrzeni dyskowej i usług bazodanowych, a także z usług bezpieczeństwa i konserwacji technicznej.
Dane przetwarzane w ramach świadczenia usługi hostingowej mogą obejmować wszelkie informacje dotyczące użytkowników naszego serwisu internetowego, które powstają w trakcie korzystania i komunikacji. Obejmuje to regularnie adres IP, który jest niezbędny, aby móc dostarczyć zawartość ofert online do przeglądarek oraz wszystkie wpisy dokonane w ramach naszej oferty online lub na stronach internetowych.
Wysyłanie i hosting poczty elektronicznej: Usługi hostingowe, z których korzystamy, obejmują również wysyłanie, odbieranie i przechowywanie poczty elektronicznej. W tym celu przetwarzane są adresy odbiorców i nadawców, jak również dalsze informacje dotyczące wysyłki e-maili (np. o zaangażowanych usługodawcach) oraz treść poszczególnych e-maili. Powyższe dane mogą być również przetwarzane w celu rozpoznawania SPAMu. Należy pamiętać, że wiadomości e-mail w Internecie z reguły nie są przesyłane w formie zaszyfrowanej. Z reguły wiadomości e-mail są szyfrowane w tranzycie, ale (o ile nie jest stosowana tzw. procedura szyfrowania end-to-end) nie na serwerach, z których są wysyłane i odbierane. Dlatego nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za drogę transmisji wiadomości e-mail pomiędzy nadawcą a odbiorcą na naszym serwerze.
Gromadzenie danych dostępowych i plików dziennika: Nasz dostawca usług hostingowych gromadzi dane dotyczące każdego dostępu do serwera (tzw. pliki dziennika serwera). Pliki dziennika serwera mogą zawierać adres i nazwę otwieranych stron internetowych i plików, datę i godzinę dostępu, ilość przesłanych danych, powiadomienie o udanym dostępie, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny użytkownika, adres URL odsyłacza (poprzednio odwiedzana strona) oraz z reguły adresy IP i żądającego dostawcy.
Pliki dziennika serwera mogą być wykorzystywane z jednej strony do celów bezpieczeństwa, np. w celu uniknięcia przeciążenia serwerów (zwłaszcza w przypadku nadużyć, tzw. ataków DDoS), a z drugiej strony w celu zapewnienia wykorzystania serwerów i ich stabilności.
Rodzaje przetwarzanych danych: Dane dotyczące treści (np. wpisy w formularzach online), dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treściami, czas dostępu), dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP).
Osoby, których dane dotyczą: Użytkownicy (np. odwiedzający stronę internetową, korzystający z usług online).
Cele przetwarzania danych: Zapewnienie naszej oferty online i przyjazności dla użytkownika.
Podstawa prawna: Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO).

Wykorzystany dostawca usług
Rainbow-Web.com, O'Leary 625 c/Gral. Diaz, Edificio Lider 1, Piso 5, Oficina 51, Asuncion, Paragwaj; Strona internetowa:
https://www.rainbow-web.com; Polityka prywatności: https://www.rainbow-web.com/datenschutz.

Zarządzanie kontaktami i zapytaniami
W przypadku kontaktowania się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego, telefonu lub faksu, informacje podane przez osobę składającą zapytanie są przetwarzane w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na zapytanie oraz podjęcia żądanych działań.
Rodzaje przetwarzanych danych: dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów), dane merytoryczne (np. wpisy w formularzu kontaktowym).
Osoby, których dane dotyczą: Partnerzy komunikacyjni.
Cele przetwarzania danych: Zapytania kontaktowe i komunikacja.
Podstawa prawna: Realizacja umowy i zapytania przedumowne (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b DSGVO), Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f DSGVO).

Stworzony za pomocą darmowego Datenschutz-Generator.de przez Dr. Thomas Schwenke

Die weitere Benutzung dieser Internetseite setzt Ihre Zustimmung zu unserer Datenschutzerklärung voraus.

Dalsze korzystanie z tej strony internetowej jest uwarunkowane akceptacją naszej
polityki prywatności.